Son dưỡng có màu Innisfree Glow Tint Lip Balm

109,000 VNĐ